Strona głównaO nasSylwester Piaskowski
dr n. med.

Sylwester Piaskowski

Jest absolwentem łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, posiada tytuł doktora nauk medycznych, a także specjalizację w zakresie analityki medycznej i diagnostyki genetycznej. Był uczestnikiem licznych projektów badawczych realizowanych pod patronatem m.in. NCN, PARP i INNOMED. Sylwester jest też autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych, jak również twórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych i właścicielem kilku przyznanych patentów.

Pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest współzałożycielem laboratorium badań genetycznych przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej UM. Pełnił też szereg funkcji kierowniczych w Celther Polska Sp. z o.o., m.in. jako dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. rozwoju.

Wróć
Sylwester Piaskowski

Organizatorzy

Partnerzy