Strona głównaKonsultacje i badaniaKonsultacja lekarska (w tym e‑recepta lub e‑zwolnienie w przypadku choroby)
Check iconKonsultacja online
Konsultacja lekarska (w tym e‑recepta lub e‑zwolnienie w przypadku choroby)
89,99

Jak skorzystać z konsultacji?

 1. Wypełnij kwestionariusz medyczny i odpowiedz na kilka pytań dotyczących Twojego stanu zdrowia i objawów, jakie Cię niepokoją.
 2. Wywiad medyczny zostanie przesłany do lekarza, który w ciągu 1h skontaktuje się z Tobą telefonicznie.
 3. Otrzymasz szybką pomoc. Lekarz postawi wstępną diagnozę, a w razie konieczności wystawi e-receptę lub e-zwolnienie.

Co to jest COVID-19?

ZobaczShow moreZamknijHide
COVID-19 (ang. Corona-Virus-Disease-2019) to ostra choroba zakaźna wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, który jest patogenem układu oddechowego. Jej przebieg może być bezobjawowy, łagodny, ale również ciężki, który wymaga hospitalizacji, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do śmierci.

Objawy COVID-19

ZobaczShow moreZamknijHide

Objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 są zróżnicowane i mogą być odmienne dla każdego przypadku. COVID-19 może przebiegać zarówno bezobjawowo, jak i łagodnie z symptomami przypominającymi przeziębienie, ale również ciężko, w postaci zapalenia płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, czy niewydolnością wielonarządową. Bywa również i tak, że w miarę rozwoju infekcji, symptomy się nasilają, a niekiedy pojawiają się kolejne.

Na podstawie bieżących analiz rozwoju choroby WHO wprowadziło wstępną klasyfikację objawów COVID-19. Najczęściej ujawniają się:

 • gorączka,
 • suchy kaszel,
 • zmęczenie.

Wśród mniej powszechnych symptomów, które występują u części pacjentów, wymienia się:

 • utratę smaku i węchu,
 • niedrożność nosa,
 • zapalenie spojówek,
 • ból gardła,
 • bóle głowy,
 • bóle mięśni lub stawów,
 • wysypki skórne o różnym przebiegu,
 • nudności lub wymioty,
 • biegunkę,
 • dreszcze,
 • zawroty głowy.

Jak wynika ze statystyk, w większości przypadków objawy COVID-19 są łagodne, bardzo łagodne lub wcale nie występują. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodych osób. Jednak u ok. 1 na 6 zakażonych pojawiają się ostre objawy infekcji, co prowadzi niekiedy do konieczności hospitalizacji.

Symptomy ciężkiej postaci COVID-19 obejmują:

 • duszności i spłycony oddech,
 • utratę łaknienia,
 • dezorientację,
 • uporczywy ból lub/i ucisk w klatce piersiowej,
 • wysoką temperaturę, powyżej 38 °C.

Poważny rozwój choroby może prowadzić do:

 • obustronnego śródmiąższowe zapalenia płuc,
 • ostrej niewydolności oddechowej,
 • niewydolności wielonarządowej,
 • posocznicy,
 • wstrząsu septycznego,
 • śmierci.

Do innych, mniej popularnych objawów zakażenia SARS-CoV-2 zalicza się:

 • drażliwość,
 • rozbicie,
 • zaburzenia świadomości, występujące niekiedy z napadami drgawkowymi,
 • niepokój,
 • przygnębienie i stany depresyjne,
 • zaburzenia snu,
 • poważniejsze i rzadsze powikłania neurologiczne, takie jak udary, zapalenie mózgu, majaczenie, czy uszkodzenie nerwów.

Różnorodność i częstość występowania poszczególnych symptomów zmienia się wraz z czasem trwania pandemii. Uzależniona jest również od typu wirusa, indywidualnych predyspozycji zdrowotnych, grupy wiekowej, czy konkretnego regionu.

Leczenie COVID-19

ZobaczShow moreZamknijHide

Na chwilę obecną nie istnieją jeszcze żadne szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2, ani leki, które skutecznie zwalczałyby symptomy zakażenia. Jednak naukowcy na całym świecie intensywnie pracują nad ich wynalezieniem, opatentowaniem i wprowadzeniem na rynek.

Póki co, lekarze w głównej mierze opierają się na leczeniu objawowym oraz kompleksowym wsparciu funkcjonowania organizmu. Dotyczy to zarówno kuracji w warunkach domowych, jak i szpitalnych.

Większość osób, u których rozpoznaje się COVID-19 (około 80 proc.) nie wymaga specjalistycznego leczenia, a choroba ustępuje u nich samoistnie. U około 20 proc. pacjentów odnotowuje się poważniejsze symptomy schorzenia, które często wymagają hospitalizacji i podawania tlenu, z czego 5 proc. przypadków przechodzi w stan krytyczny i potrzebuje intensywnej opieki medycznej.

Podczas występowania łagodnych symptomów stosuje się domowe sposoby leczenia COVID-19. Zalecenia obejmują w głównej mierze:

 • dbanie o odpoczynek i zdrowy sen,
 • spożywanie zdrowych i wartościowych posiłków,
 • picie dużej ilości płynów, minimum 2 litry wody dziennie,
 • utrzymywanie umiarkowanej aktywności fizycznej,
 • przy utrzymującej się gorączce powyżej 38 °C, lekarz może zalecić paracetamol lub ibuprofen,
 • leczenie kaszlu przeznaczonymi do tego celu preparatami, jednak eksperci zalecają na początek miód, a w razie konieczności fosforan kodeiny.

Należy również:

 • w miarę możliwości izolować się od domowników w odrębnym pomieszczeniu, aby unikać przekazywania wirusa,
 • kontaktować się z bliskimi przez telefon lub Internet,
 • dezynfekować często dotykane powierzchnie i przedmioty,
 • troszczyć się o kondycję psychiczną – rozmawiać z zaufanymi osobami, rodziną, przyjaciółmi, a w razie potrzeby z pracownikami służby zdrowia, czy terapeutami.

Przeciwwskazane jest przyjmowanie glikokortykosteroidów, antybiotyków i leków przeciwgrypowych, o ile specjalista nie stwierdzi jednoczesnej infekcji bakteryjnej lub współistniejącej grypy.

W przypadku zbyt długiego utrzymywania się wysokiej temperatury, zaostrzenia objawów, czy też pojawienia się nowych, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli chory ma trudności ze złapaniem oddechu, męczy go duszność, czy bóle w klatce piersiowej, należy niezwłocznie zadzwonić na pogotowie.

Leczenie szpitalne COVID-19 uzależnione jest od stanu hospitalizowanego pacjenta. Aktualnie stosuje się przede wszystkim:

 • tlenoterapię,
 • profilaktykę zmian zakrzepowo-zatorowych,
 • leczenie przeciwwirusowe.

W zależności od stopnia nasilenia symptomów i indywidualnej kondycji organizmu, zastosowanie w terapii szpitalnej znajdują m.in. remdesiwir, heparyny drobnocząsteczkowe, deksametazon, tocilizumab, wybrane antybiotyki, odpowiednie nawadnianie.

Organizatorzy

Partnerzy