Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

serwisu internetowego dimedic.pl

Drogi Użytkowniku!

Korzystając z naszej strony pod adresem www.dimedic.pl (dalej „strona”) powierzasz nam swoje dane osobowe. Najważniejsze dla nas jest ich bezpieczeństwo oraz to, żebyś miał pewność, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego korzystamy z bezpiecznych narzędzi i usług świadczonych tylko przez zaufanych Partnerów. Cenimy sobie przejrzyste zasady współpracy, poniżej przekazujemy wszystkie ważne i pomocne informacje. Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże Ci on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię odpowiedzi, zawsze możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych?
[email protected]

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszej strony. Są to dane niezbędne do realizacji konsultacji medycznych oraz składania i realizacji zapotrzebowania na świadczenia medyczne poprzez stronę tj. imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Jeśli zdecydujesz się otrzymywać od nas newsletter przetwarzamy także podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej w związku z wysyłaniem newslettera.

Będziemy przetwarzać Twoje dane również podczas obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) w przypadku, gdy złożysz taką reklamację na produkt zakupiony na stronie - tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, jak również podczas obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe) - adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim.

Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszej stronie i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies, których dokładne wyszczególnienie i cechy znajdują się w tabeli poniżej.

Możemy wykorzystać również Twoje dane do dopasowania naszych komunikatów do Twoich zainteresowań oraz do wewnętrznych analiz.

Aby dopasować treści oraz ułatwić Ci korzystanie z naszej przychodni będziemy wykorzystywać następujące kategorie danych: informacje o interesujących Cię produktach i usługach zdrowotnych, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach w obrębie strony), informacje o używanych urządzeniach. Dimedic.pl wykorzystuje ww. informacje do zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług medycznych i oceny Twoich potrzeb zdrowotnych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowane dla Ciebie usługi medyczne dobrane w oparciu o Twoje zidentyfikowane potrzeby zdrowotne. Dzięki temu możemy również poprawy jakość korzystania z naszej strony. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

LpCele przetwarzanie danych (w kontekście funkcjonowania strony):Podstawy prawne:Okres przetwarzania:
1wykonanie umowy łączącej nas z naszymi Pacjentami, taką umową jest najczęściej regulamin, który akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony.art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotycządo czasu wygaśnięcia danej umowy (regulamin strony), a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
2przesyłanie informacji o usługach naszej poradni, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora.do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3przesyłanie informacji o dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania, w tym dla osób trzecichart. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzaniedo czasu cofnięcia zgody
4dokonanie pomiarów statystycznych (w tym analizowanie), ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści komunikatów)art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora
art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

do czasu cofnięcia zgody
5w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcjiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora
art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

do czasu cofnięcia zgody

Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu strony i niektórych jego funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy zarówno produktów, jak i usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane.

Dane będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w następujących celach:

 • zapewnienie realizacji usługi medycznej dla Pacjentów,
 • umożliwienie prawidłowej komunikacji Przychodni z Pacjentami,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów IT wspomagających świadczenie usług medycznych dla Pacjentów.

Nasi Dostawcy usług, to np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe i graficzne i inni dostawcy wspierający nas w bieżącym działaniu strony. Zawieramy z naszymi Dostawcami usług umowy na podstawie których Dostawcy mogą przetwarzać powierzone im dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania). Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych oraz jego dane kontaktowe:

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.

Adres korespondencyjny:
Dimedic Polska Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90A, 91-341
Łódź

E-mail: [email protected]

Organizatorzy

Partnerzy