Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez przychodnię Dimedic.PL

Prosimy zapoznać się dokładnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez przychodnię Dimedic.PL ("Regulamin") prowadzoną przez Dimedic Polska Sp. z o.o. („Dimedic”) przed skorzystaniem z naszych usług.

Regulamin określa warunki, na podstawie których możesz za pośrednictwem portalu www.dimedic.pl („Portal”) korzystać z naszych usług. Korzystanie z Portalu obejmuje: dostęp do Portalu, przeglądanie Portalu oraz rejestrację w celu skorzystania z usług. Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem przeglądania naszego Portalu, korzystania z usług, ponieważ korzystanie z Portalu oraz naszych usług odbywa się na zasadach i warunkach w nim określonych. W przypadku korzystania z Portalu w ramach Programu "Bezpieczne miejsce pracy z Dimedic", prosimy dodatkowo o dokładne zapoznanie się z Załącznikiem 1, stanowiącym część Regulaminu, gdyż ma on zastosowanie do uczestnictwa w tym programie. Zalecamy zapisanie do pliku niniejszego Regulaminu na wypadek konieczności odwołania się do niego w przyszłości. Jeśli nie zgadzasz się w warunkami zawartymi w Regulaminie, to nie powinieneś korzystać z usług naszego Portalu. Ilekroć w Regulaminie używa się zwrotów w drugiej osobie ("Ty", "Twój", "Ciebie", etc.) lub zwrotu "Pacjent" chodzi o osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Portal.

1. Informacje o nas oraz jak się z nami skontaktować

Usługodawcą jest Dimedic Polska sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź, NIP: 9472001543, REGON: 385507551, KRS: 0000828100, Email: medad[email protected]. Administratorem Twoich danych osobowych jest ten sam podmiot, tj. Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź, NIP: 9472001543, REGON: 385507551, KRS: 0000828100, e-mail: [email protected]

2. Nasz profesjonalizm, kwalifikacje oraz certyfikaty, cel usługi

2.1 Nasze usługi obejmują udzielanie informacji i porad, konsultacje oraz usługi telemedycyny w wybranym zakresie schorzeń.

2.2 Aby zapewnić najwyższą jakość opieki medycznej, nasi lekarze w przypadkach uzasadnionych medycznie będą monitorować niektórych pacjentów tj. w uzasadnionych przypadkach kontaktować się z Pacjentem w celu zweryfikowania stanu zdrowia (np. czy nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia) wraz z prośbą do Pacjenta, w uzasadnionych przypadkach, o ponowne przejście konsultacji medycznej. Interwały monitoringu wynikają z zaleceń medycznych.

2.3 Celem usługi jest określenie, na podstawie podanych przez Ciebie w formularzu konsultacji on-line symptomów, ryzyka zachorowania oraz przekazanie Ci informacji o ocenie stanu zdrowia wraz z zaleceniami w odniesieniu do SARS-CoV-2. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, udział w konsultacji może skutkować poinformowaniem właściwych instytucji sanitarnych o spełnianiu przez Ciebie kryteriów poddania Twojego przypadku ocenie właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych (przekazanie informacji do SANEPIDU).

3. Polityka prywatności oraz Cookies

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz polityką plików cookie. Nasza polityka prywatności oraz polityka plików cookie określają warunki przetwarzania danych osobowych, które zbierzemy lub które nam dostarczysz oraz informacje na temat plików cookies wykorzystywanych na naszym Portalu.

4. Rejestracja

4.1 W celu korzystania z naszych usług musisz zarejestrować się na Portalu przychodni Dimedic.PL. Rejestracja w Portalu wymaga podania przez Pacjenta: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL.

4.2 Jeżeli użytkownik działa niezgodnie z Regulaminem, nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług.

4.3 Rejestrując się w celu skorzystania z naszych usług telemedycyny:

4.3.1 oświadczasz, że informacje, które nam podałeś są kompletne oraz zgodne z prawdą;

4.3.2 składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego,

4.3.3 składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz w zw. z art. 9 ust 2 lit. a RODO na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. dotyczących Twojego zdrowia w odniesieniu do możliwości zakażenia SARS-CoV-2;

4.3.4 zgadzasz się przestrzegać zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz podjąć odpowiednie kroki w celu ich zabezpieczenia, a także nie będziesz dzielić się z innymi osobami szczegółami dotyczącymi danych do logowania do swojego Panelu Pacjenta,

4.3.5 oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

4.4 Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, poinformuj nas natychmiast o tym pisząc na adres [email protected].

5. Ograniczenia wiekowe

5.1 Dimedic świadczy swoje usługi, a lekarze wystawiają recepty tylko dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 lat. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu na potwierdzenie Twojego wieku przed rozpoczęciem realizacji usługi telemedycznej.

6. Nasze zobowiązania w stosunku do Ciebie

6.1 Każdy z naszych lekarzy zobowiązuje się:

a) Odpowiedzialność zawodowa

Wziąć pełną odpowiedzialność zawodową za każdego Pacjenta, który korzysta z usług telemedycyny w takim samym obszarze, w jakim odpowiedzialność ponosiłby lekarz, który przyjmuje Pacjenta na wizycie w gabinecie lekarskim.

b) Zgodność z obowiązującymi regulacjami

Zapewnić profesjonalną i przejrzystą usługę

c) Zapewnienie identyfikacji

Przedstawiać swoje nazwisko podczas przepisywania leków oraz komunikowania się z pacjentami.

d) Wystawianie recept w jak najlepszym interesie Pacjenta

Wystawić receptę na produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny tylko wtedy, gdy jest to w najlepszym interesie Pacjenta, oraz odmówić przepisania leku jeśli w ocenie lekarza nie jest to wskazane bez osobistej konsultacji osobistej.

e) Prywatność

Podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony osobistych danych/informacji Pacjenta, jak zostało to określone w naszej polityce prywatności oraz polityce plików cookie.

7. Twoje zobowiązania podczas korzystania z naszych usług oraz składania zamówienia

7.1 Jako Pacjent zobowiązujesz się:

a) Prawdziwe informacje

Odpowiadać szczerze i dokładnie na wszystkie pytania oraz nie zatajać żadnych informacji które mogą okazać się istotne dla wykonania usługi.

b) Rejestracja osobista

Nie rejestrować się więcej niż jeden raz.

c) Rejestracja w imieniu innej osoby

Nie rejestrować się oraz nie wypełniać formularza w imieniu innej osoby.

d) Postępowanie zgodnie z instrukcjami

Zapoznać się dokładnie z każdą wiadomością, która została przesłana do Twojego Panelu Pacjenta przed rozpoczęciem terapii zaleconej i przepisanej przez naszego lekarza, postępować zgodnie z instrukcjami przyjmowania leku oraz innymi instrukcjami otrzymanymi od lekarza Dimedic. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przepisanego leku skontaktować się z nami i nie zażywać leku, dopóki nie otrzymasz od nas wystarczających informacji oraz dopóki nie zrozumiesz właściwych instrukcji.

e) Powiadomienie lekarza rodzinnego odpowiedzialnością Pacjenta jest powiadomić lekarza rodzinnego o lekach, które zostały przepisane przez lekarza Dimedic oraz przechowywać informację dotyczącą terapii

Prosimy wziąć pod uwagę, że w nagłych wypadkach, w granicach przysługującego prawa, możemy być zmuszeni skontaktować się z Twoim lekarzem rodzinnym lub służbami medycznymi bez Twojej zgody.

f) Zabezpieczenie leków

Upewnić się, że nikt oprócz Ciebie (Pacjenta) nie ma dostępu do żadnych leków, które zostały Ci przepisane przez lekarzy Dimedic.

g) Termin ważności

Upewnić się, że żadne z przepisanych leków nie zostaną użyte po terminie ważności.

h) Powiadomienie o efektach ubocznych

Poinformować Dimedic za pośrednictwem Panelu Pacjenta w przypadku wystąpienia jakichkolwiek efektów ubocznych w wyniku zażycia jakiegokolwiek leku, który Ci przepisał lekarz Dimedic lub w przypadku gdy uważasz, że jakikolwiek lek który Ci przepisał lekarz Dimedic jest nieskuteczny.

8. Informacje i porady

8.1 Informacje i porady udzielane przez lekarzy Dimedic w trakcie korzystania przez Ciebie z Portalu oparte są na informacjach, jakie nam dostarczyłeś.

8.2 Odpowiadasz za poprawność i kompletność dostarczonych informacji i akceptujesz fakt, że niespełnienie tego warunku (celowe lub nie) może wpłynąć negatywnie na informacje i porady jakich Ci udzielimy i na recepty jakie wystawimy, co może wiązać się z konsekwencjami, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

8.3 Naszym celem jest odpowiadanie na wszystkie prośby o informacje i porady w ciągu dwóch dni roboczych - to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Autoryzacja zamówień dotyczących leków

9.1 Nasi lekarze mogą podjąć decyzję, czy w najlepszym interesie pacjenta jest otrzymanie wskazanego leku, tylko wtedy, gdy posiadają wszystkie niezbędne informacje. Niekiedy konieczna może okazać się prośba o dodatkowe informacje jako uzupełnienie informacji dostarczonych w drodze odpowiedzi na pytania znajdujące się w formularzu konsultacji medycznej.

10. Odpłatność za usługi telemedyczne.

10.1 Usługi telemedyczne polegające na udzieleniu konsultacji lekarskiej i/lub skierowaniu na badania diagnostyczne w kierunku COVID-19 świadczone za pośrednictwem serwisu przychodni Dimedic.pl są usługami płatnymi.

10.2 Ceny konsultacji lekarskiej i/lub badań diagnostycznych w kierunku COVID-19 podane są na stronie internetowej DIMEDIC.PL.

10.3 Opłata za konsultację lekarską i/lub badania diagnostyczne powinna zostać uiszczona przez system płatności dostępny na stronie internetowej DIMEDIC.PL bezpośrednio przed udzieleniem konsultacji.

10.4 Brak uiszczenia opłaty skutkuje brakiem realizacji konsultacji lekarskiej i/lub badań diagnostycznych w kierunku COVID-19.

11. Usługa telemedyczna

11.1 Z usługi telemedycznej możesz skorzystać będąc zalogowanym na Twoim Panelu Pacjenta i postępując zgodnie z poniższym schematem:

11.1.1 Konsultacja medyczna w e-receptą.

Wybierasz rodzaj schorzenia oraz wypełniasz kwestionariusz medyczny. Po tym jak zweryfikujemy odpowiedzi, których udzieliłeś zostaniesz poinformowany, czy zostanie wystawiona recepta. W tym przypadku kontaktujemy się z Tobą przede wszystkim za pośrednictwem Panelu zdrowotnego.

11.1.2 Konsultacja medyczna telefoniczna

Wypełniasz kwestionariusz medyczny, po tym jak zweryfikujemy odpowiedzi, których udzieliłeś, lekarz kontaktuje się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu. W przypadku nieodebrania przez Ciebie połączenia, lekarz podejmuje jeszcze 2 próby kontaktu na wskazany numer telefonu, w odstępie czasu nie krótszym niż 5 min.

11.1.3 Usługa dostarczenia recepty

W przypadku pozytywnej decyzji o wystawieniu recepty, zostanie ona wystawiona w postaci elektronicznej i doręczona Ci poprzez wysłanie 4-cyfrowego kodu recepty przez SMS albo poprzez e-mail z załączoną w pliku PDF informacją o recepcie. Dane te będą dla Ciebie dostępne także w Twoim Panelu Pacjenta.

12. Twoje prawo do zrezygnowania z usługi lub odstąpienia od umowy. Reklamacje.

12.1 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.2 i ust. 12.3 poniżej, konsument, który zawarł z nami umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na naszej stronie internetowej pod adresem: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby: Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź

12.2. Jeżeli złożyłeś na naszej stronie internetowej zamówienie na usługi telemedyczne, możesz z nich zrezygnować i odstąpić od umowy pod warunkiem, że stosowne oświadczenie złożysz nie później niż:

(a) w przypadku konsultacji medycznej e-receptą - do momentu wystawienia recepty;

(b) w przypadku konsultacji medycznej telefonicznej - do momentu pierwszej próby kontaktu ze strony lekarza,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć w sposób określony w ust. 12.1 zdanie III.

12.3 W przypadku zamówienia usługi na konsultację telefoniczną lekarz podejmujemy trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem pod wskazany numer telefonu w odstępie nie krótszym niż 5 min, w przypadku braku kontaktu ze strony pacjenta usługa zostaje uznana za zrealizowaną.

12.4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem naszej strony internetowej, innej niż wymieniona w ust. 12.2, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, które zostały już w pełni wykonane za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Informujemy, że po takim spełnieniu świadczenia, konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

12.5. W przypadku rezygnacji z usługi i odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 12.1-12.2, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Płatności zwracamy na ten rachunek bankowy, z którego zostały one przelane.

12.6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej takich jak Panel Pacjenta oraz dostęp do treści informacyjnych (np. artykuły) umieszczonych w Portalu jest całkowicie dobrowolne, trwa przez czas nieokreślony i z każdej z tych usług możesz zrezygnować w każdej chwili, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu. W tym celu, w zakresie usługi prowadzenia Panelu Pacjenta, pacjent powinien złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za pośrednictwem funkcjonalności na naszej stronie internetowej: www.dimedic.pl. Rezygnacja z usługi dostępu do treści informacyjnych umieszczonych w Portalu następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Portalu.

12.7. Wszelkie reklamacje dotyczące naszych usług należy zgłaszać na naszej stronie internetowej pod adresem: [email protected]. Każdą reklamację rozpatrujemy w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej usług już opłaconych przez pacjenta, dokonujemy zwrotu tych płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Płatności zwracamy na ten rachunek bankowy, z którego zostały one przelane.

12.8. Jeżeli konsultacja medyczna nie odbyła się z jakiegokolwiek powodu po naszej stronie, dokonamy zwrotu płatności dokonanej przez pacjenta w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym miała odbyć się konsultacja.

13. Nasze prawo do odstąpienia od umowy

13.1 Możemy odstąpić od umowy w przypadku, gdy złamiesz zasady określone w Regulaminie. Odstąpić od umowy możemy pisząc do Ciebie w przypadku, gdy nie podałeś, w rozsądnym czasie, informacji, które są konieczne do świadczenia przez nas usług.

13.1.1. zalegasz z płatnościami

13.1.2. nie zostały przez Ciebie podane w rozsądnym czasie, informacji, które są konieczne do świadczenia przez nas usług.

W przypadku, gdy odstąpimy od umowy, zwrócimy pieniądze wpłacone na poczet usług, których nie wykonaliśmy.

14. Nasze zobowiązania wobec Ciebie

14.1 Jeśli nasze działania nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, ponosimy odpowiedzialność za takie straty i szkody jakie poniesiesz, które są możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas umowy zawartej z Tobą. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie straty i szkody jakie poniesiesz, które nie są możliwe do przewidzenia. Straty i szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywistym jest, że będą miały miejsce, albo zarówno Dimedic, jak i Pacjent wiedzieli o tym, że mogą one mieć miejsce, na przykład, jeśli omawiałeś je z nami w trakcie procesu świadczenia usługi.

14.2 Ponosimy pełną odpowiedzialność medyczną za wszystkich naszych pacjentów i nie wykluczamy, ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec pacjentów w sytuacji, gdyby było to niezgodne z prawem.

14.3 W zakresie określonym przez przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych przyczyn, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, wynikające z lub odnoszące się do użytkowania lub niemożności użytkowania naszego Portalu albo korzystania z lub polegania na ogólnej zawartości wyświetlanej na naszym Portalu.

14.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy komputerowe pochodzące od osób trzecich, rozproszone ataki blokujące dostęp do Portalu lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój komputer, oprogramowanie, dane lub inne informacje chronione.

14.5 Odpowiedzialność za treści stron internetowych, do których odnośniki (linki) znajdują się na naszym Portalu ponoszą ich administratorzy. Zamieszczenie odnośników nie oznacza, że zweryfikowaliśmy te strony internetowe.

14.6 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Twoich praw ustawowych.

15. Dostęp do naszego Portalu

15.1 Nasz Portal jest dostępny bezpłatnie dla Pacjenta.

15.2 Nie możemy zagwarantować, że nasz Portal lub dowolne treści na nim umieszczone, będą dostępne zawsze w sposób nieprzerwany. Nasz Portal jest dostępny przez określony czas. Usługi są świadczone wówczas, gdy Portal jest technologiczne dostępny.

15.3 Nie zapewniamy środków technicznych niezbędnych do skorzystania przez Pacjenta z naszego Portalu.

15.4 Korzystanie z usług Dimedic jest poddane prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

16. Informacje zawarte na Portalu

16.1 Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje dostępne na naszym Portalu, dotyczące naszej działalności, usług i jakichkolwiek produktów opisanych na Portalu, były dokładne i zgodne z rzeczywistością. Może jednak się zdarzyć, że informacja zaprezentowana na Portalu będzie nieaktualna w związku z naszym ciągłym rozwojem.

16.2 Ogólne informacje medyczne znajdujące się na Portalu - w odróżnieniu od spersonalizowanych informacji umieszczanych w Twoim Panelu Pacjenta - nie stanowią substytutu porady medycznej i nie powinny być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są one informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną. Należy uzyskać specjalistyczną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się na naszym Portalu.

17. Odnośniki z naszego Portalu do innych stron internetowych

17.1 Możemy na naszym Portalu zamieszczać odnośniki do stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie lub które są kontrolowane przez osoby trzecie. Te odnośniki są zamieszczone dla Twojej wygody i Dimedic nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach.

18. Prawa własności intelektualnej

18.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszego Portalu i materiałów na nim opublikowanych. Materiały te na całym świecie pozostają pod ochroną prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

18.2 My (oraz inni zidentyfikowani twórcy) musimy być zawsze wskazani jako autorzy treści zawartych na Portalu.

18.3 Nie wolno Ci używać jakichkolwiek fragmentów treści zawartych na naszym Portalu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

18.4 Za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo na to zezwala, nie wolno kopiować, przerabiać, rozpowszechniać, udostępniać ani w inny sposób korzystać, komercyjnie bądź niekomercyjnie, z tego Regulaminu ani treści dostępnych na Portalu.

19. Wirusy

19.1 Jesteś odpowiedzialny za skonfigurowanie Twojego urządzenia, przeglądarki, platformy tak, by mieć dostęp do naszego Portalu. Powinieneś korzystać z własnego programu antywirusowego.

19.2 Nie wolno Ci używać naszego Portalu w sposób niewłaściwy i świadomie wprowadzać wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno Ci próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do naszego Portalu, serwera, na którym działa Portal, komputerów lub baz danych podłączonych do naszego Portalu. Nie wolno Ci atakować naszego Portalu poprzez denial-of-service lub rozproszony denial-of-service. Będziemy zgłaszać każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy z nimi współpracować poprzez ujawnienie im Twojej tożsamości. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszego Portalu natychmiast wygasa.

20. Przeniesienie Praw

20.1 Możemy przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę. Zawsze poinformujemy Cię pisemnie (pisemnie oznacza również informację za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą Panelu Pacjenta) jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa związane z umową.

20.2 Nie możesz przenieść Twoich praw i zobowiązań na inną osobę.

21. Prawa stron trzecich

21.1 Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu ani nie powinno być rozumiane jako przysporzenie korzyści osobie trzeciej i osoba, która nie jest stroną umowy nie może ich egzekwować.

22. Zrzeczenie się odpowiedzialności

22.1 Żadne opóźnienie ani decyzja o nieegzekwowaniu praw wynikających z Regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do egzekwowania ich w przyszłości i nie będzie miała wpływu na te prawa w odniesieniu do kolejnego naruszenia.

23. Rozdzielność

23.1 Jeśli sąd stwierdzi, że niektóre postanowienia Regulaminu są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia Regulaminu będą w dalszym ciągu obowiązywać. Każde z postanowień niniejszego Regulaminu należy rozpatrywać oddzielnie. Jeśli sąd lub właściwy organ stwierdzi, że któreś z nich są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu obowiązywać.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE. NOWA WERSJA ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA PORTALU I WEJDZIE W ŻYCIE NATYCHMIAST PO OPUBLIKOWANIU O CZYM POINFORMUJEMY NA PORTALU. Zmiany Regulaminu nie wywierają wpływu na prawa nabyte przez Pacjentów na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu.

Załącznik 1 dotyczący Programu „Bezpieczne miejsce pracy z Dimedic”

1. Cel usługi

1.1 Program „Bezpieczne miejsce pracy z Dimedic” służy dostarczeniu pracodawcom możliwości realizacji wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

1.2 Celem usługi jest (a) określenie, na podstawie podanych przez Ciebie w formularzu konsultacji on-line symptomów, ryzyka zachorowania oraz (b) przekazanie Ci zalecenia co do sposobu wykonywania przez Ciebie pracy w kontekście zagrożenia epidemiologicznego, oraz (c) w przypadku ustalenia wysokiego ryzyka zachorowania skierowanie Cię na testy uzupełniające w kierunku COVID-19 lub jeżeli jest to wymagane wytycznymi instytucji państwowych, poinformowanie właściwych instytucji sanitarnych o spełnianiu przez Ciebie kryteriów poddania Twojego przypadku ocenie właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych (przekazanie informacji do SANEPIDU).

W zależności od wyniku konsultacji, zostanie Ci przekazane jedno z zaleceń określonych poniżej:

  • Normalna praca
  • Praca zdalna / izolacja od innych pracowników
  • Zwolnienie lekarskie

1.3 Pacjent otrzymuje pełną informację o ocenie jego stanu zdrowia w odniesieniu do SARS-CoV-2. Pacjent jest informowany przez przychodnię o zaleceniu. Dane Pacjenta zachowane zostają w poufności, w szczególności pracodawcy nie są przekazywane dane o stanie zdrowia.

1.4 W wyniku konsultacji, Dimedic może skierować Cię na test w kierunku COVID-19.

2. Szczegółowe warunki dotyczące rejestracji

2.1 W przypadku korzystania z Portalu w ramach Programu "Bezpieczne miejsce pracy z Dimedic", podczas rejestracji dodatkowo:

2.1.1 składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na opracowanie wyniku konsultacji, na podstawie podanych przez Ciebie danych osobowych.

2.1.2 oświadczasz, że bierzesz dobrowolnie i z własnej inicjatywy udział w konsultacji.

2.2 efektem konsultacji, jeżeli zajdzie taka konieczność, może być sugestia skierowania Cię na badanie w kierunku wykrycia zarażenia SARS-CoV-2 do wyspecjalizowanego laboratorium.

Organizatorzy

Partnerzy